گزیده هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله)

ما دو غفلت
داریم: یکى غفلت از این که قرآن وسیله‌ى اجتماع ما مسلمانهاست. دوم، غفلت از باور
به مفاهیم قرآنى و اعتراف به آنچه که خداى متعال به ما در قرآن کریم وعده کرده است.
وعده‌هاى الهى را هم باید باور کنیم. اگر وعده‌هاى الهى را باور کردیم، آن وقت راه
به سوى عزت، به سوى وحدت، به سوى اقتدار در مقابل امت اسلامى باز خواهد شد، امت
اسلام از عقب‌ماندگى نجات پیدا خواهد کرد. همین آیاتى که الان این استاد محترم مصرى
تلاوت کردند: «ان ینصرکم اللَّه فلا غالب لکم»؛(1) اگر خدا شما را نصرت بکند، هیچ
قدرتى بر شما غلبه نخواهد کرد. «و ان یخذلکم فمن ذالّذى ینصرکم من بعده»؛(2) اگر
خدا شما را نصرت نکند، کمک نکند، کى به شما کمک خواهد کرد؟ یک سطر درخشان است. این
را ملتها بنویسند، پرچم کنند، بزنند جلو چشمشان، بالاى سرشان. «ان ینصرکم‌اللَّه
فلا غالب لکم»؛ اگر خدا شما را یارى کند، هیچ قدرتى بر شما غلبه نمیکند. چه کار
کنیم که خدا ما را یارى کند؟ این یک مسئله است. چه کار کنیم که نصرت خدا شامل حال
ما بشود؟ این را هم خود قرآن به ما گفته: «ان تنصروااللَّه ینصرکم»(3)، «و
لینصرنّ‌اللَّه من ینصره»(4)؛ شما خدا را نصرت کنید، دین خدا را نصرت کنید، براى
خدا قیام کنید، خدا شما را نصرت خواهد کرد. هر جا ملتها براى دین خدا قیام کردند،
نیروشان را آوردند وسط صحنه، خداى متعال آنها را نصرت کرد. و وقتى خدا آنها را نصرت
کرد، دیگر هیچ کس نتوانست بر آنها غلبه پیدا کند. ما نمونه‌اش را در خودمان دیدیم.
ما آزمودیم، تجربه کردیم که «انّ اللَّه لا یغیّر ما بقوم حتّى یغیّروا ما
بأنفسهم»(5). این را ما ملت ایران آزمایش کردیم؛ این را در عمل آزمودیم. در خودمان
تغییر ایجاد کردیم، خداى متعال هم اوضاع ما را تغییر داد. عجیب هم این است که اگر
یک قدم ما برداریم، خدا ده قدم برمیدارد. ما اندکى خودمان را تغییر دادیم، خدا
مبالغى به ما کمک کرد، اوضاع ما را تغییر
داد

/ 0 نظر / 14 بازدید